Rådet

Beboerrådet er til for at varetage kollegianernes interesser. Alle er velkomne til at kontakte rådet i forbindelse med problemer på køkkenet, hvis man har en god idé til forbedringer til kollegiet eller ved klagesager. Rådet står derudover for generalforsamlinger og er medbestemmende til den daglige drift. Er du interesseret i at være medbestemmende i kollegiets fremtid, er det rådet du skal være en del af. Rådet holder møde ca. engang om måneden.


Formandsposten

Rådsformand: 
  • Henrik Sten Holst
Næstformand:
  • Rhishi Kugathason
Kontakt formandsskabet på formand@wdk.dk
Kontakt rådet på:  raadet@wdk.dk