Andre udvalg

Kolleiget har en del mindre synlige, men mindst ligeså vigtige udvalg.

PAB (Polyteknisk Almene Boligselskab)

PAB er et boligselskab hvor WDK er det eneste medlem og vi derfor besidder alle bestyrelsesposter.

PAB's bestyrelsesmedlemmer fra WDK kan altid kontaktes på pab@wdk.dk og beboerer-repræsentanterne kan kontaktes på pabrep@wdk.dk.Parkeringsudvalget

Kollegiet har et parkeringsudvalg, som står for at uddele parkeringsbøder såfremt udefrakommende har fyldt parkeringspladsen.
Udvalget kan kontaktes på parkering@wdk.dk.


Støttefonden

Kollegiet kan søge om midler til projekter og redskaber, der gavner alle kollegiets beboere. 
Kontakt medlemmer i støttefonds-gruppen på fond@wdk.dk.