For english see below
For nye beboere.

Kollegiets råd har ingen indflydelse på valget af nye beboere. Ansøgning og spørgsmål relateret hertil varetages af PKS (kollegiets administrations selskab), se mere på www.PKS.dk .
For internationale studerende anbefaler vi at tage kontakt til Boligfonden DTU www.bdtu.dk

For new residents.

The council of the domitory has no influece in the selection of new residents for the domitory. Application and questions related to this is carried out by PKS, see more at www.PKS.dk.
For international students we reccomend visiting DTU accommodation office at www.bdtu.dk.