Andre udvalg

Kolleiget har en del mindre synlige, men mindst ligeså vigtige udvalg.

PAB (Polyteknisk Almene Boligselskab)

PAB er et boligselskab hvor WDK er det eneste medlem og vi derfor besidder alle bestyrelsesposter.

PAB's bestyrelsesmedlemmer fra WDK kan altid kontaktes på pab@wdk.dk og beboerer-repræsentanterne kan kontaktes på pabrep@wdk.dk